Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Zwykle procesy biosyntezy

Zwykle procesy biosyntezy przebiegają według podobnego schematu. Energia ATP albo innego pośrednika przenoszącego energię zostaje zużyta dla aktywacji związku prostego, czyli do podniesienia go na wyższy poziom energetyczny, tak aby w następnych reakcjach mógł reagować z innymi związkami w termodynamicznie uprzywilejowanym kierunku.

Dotąd stale mówiliśmy o reakcjach przenoszenia końcowej grupy fosforanowej z ATP na akceptory. Jednak w wielu reakcjach biosyntezy ATP traci dwie końcowe grupy fosforanowe. Zostaje odszczepiony piro- fosforan i powstaje AMP, a nie fosforan i ADP, co przedstawiono wzorami:

Standardowa zmiana potencjału termodynamicznego jest w przybli-żeniu taka sama w obu typach reakcji hydrolizy, ale pirofosforan i AMP nie mogą bezpośrednio brać udziału w fosforylacji na poziomie łańcucha oddechowego i w glikolizie, a więc nie zaburzają regulacji procesów gromadzenia energii zależnych od stężenia ADP. Równocześnie tworzenie pirofosforanu i jego usuwanie przez fosfatazę pozwala uniknąć gro-madzenia produktów reakcji, co w praktyce daje gwarancję doprowadzenia reakcji biosyntezy do końca. Trzeba dodać, że również pirofosforan jest związkiem o dużym potencjale przenoszenia grupy fosforanowej (p. str. 199) i zmiana potencjału termodynamicznego przy jego hydrolizie wynosi G’ ^ -7000 cal/mol.

Leave a Reply