Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Znakowany 3H aldosteron

-3. Rozluźnianie podwójnej spirali DNA. Znane są także fakty świadczące o wpływie hormonów na przebieg procesu translacji w polisomach. Mechanizm tego działania nie jest jeszcze dokładnie poznany.

Obecnie będą przedstawione przykłady działania niektórych hormonów na procesy biosyntezy białka w komórce. Aldosteion. Hormon warstwy kłębkowej kory nadnerczy warunkuje wchłanianie zwrotne jonów Na+ w nefronie.

Znakowany 3H aldosteron w ciągu 30 minut po podaniu dochodzi do jądra komórki pęcherza moczowego. Szczegółowo badano jego wpływ ná transport Na+ w pęcherzu moczowym żaby. W warunkach podania za-równo in vivo jak i in vitro aldosteron wybitnie wzmaga transport Na+. Istnieją dowody wskazujące, że wzmożenie transportu odbywa się wskutek syntetyzowania przez komórkę enzymu istotnego w transporcie – permeazy. Podaniu aldosteronu towarzyszy również wzrost zawartości ATP w komórce.

Leave a Reply