Zmiana potencjału termodynamicznego

Warto jeszcze rozpatrzyć zmiany energii w kolejnych etapach glikolizy. Początkowo komórka zużywa 2 cząsteczki ATP na fosforylację glukozy, a później fruktozo-6-fosforanu, które potem odzyskuje podczas dalszych przemian jednego z trójwęglowych fragmentów. Przemiany drugiej połowy cząsteczki glukozy dostarczają energii stanowiącej zysk dla komórki.

Zmiana potencjału termodynamicznego, która zachodzi podczas gli-kolizy (52 000 cal/mol), stanowi zaledwie znikomy procent, około 7°/o, całej energii dostępnej po spaleniu cząsteczki glukozy do dwutlenku

węgla i wody (686 000 cal/mol). Toteż organizm nie pozbywa się mleczanu i pirogronianu, ale zużywa je w dalszych przemianach, aby zdobyć możliwie dużo energii z pozostałych 93% energii zawartej w produktach glikolizy.

Leave a Reply