Złamanie miednicy

Wyniki badań. Od 1974 do 1982 r. leczono w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Lublinie 40 dzieci, u których stwierdzono złamanie miednicy. Wśród nich większość stanowili chłopcy (25 przyp. – 63 proc.). Wiek naszych pacjentów wahał się od 2 do 14 lat, przy czym najczęściej były to dzieci w wieku szkolnym (ryc. 1).

W większości przypadków do złamania miednicy doszło w wypadkach komunikacyjnych (34 przyp.) i tylko w pojedynczych przypadkach w innych okolicznościach (6 przyp.). U 21 dzieci miednica uległa złamaniu w wyniku przejechania przez samochód (ryc. 2), u 7 na skutek

Złamania miednicy spowodowane wypadkami komunikacyjnymi potrącenia przez samochód. Rzadko złamanie spowodowane było potrąceniem przez motocykl, przejechaniem przez wóz, zderzeniem samochodów. Do innych okoliczności, powodujących złamanie miednicy, należały: upadek z dużej wysokości, przygniecenie przez płytę betonową, przejechanie przez maszynę rolniczą, potłuczenie w betoniarce (ryc. 3).

W naszym materiale złamania miednicy miały bardzo różną lokalizację (ryc. 4). Najczęściej złamaniu ulegała gałąź górna kości łonowej (27 przyp.), nieco rzadziej gałąź kości kulszowej (21 przyp.) i gałąź dolna kości łonowej (18 przyp.). Inne elementy miednicy były złamane w nielicznych przypadkach, również rzadko dochodziło do rozejścia się spojenia łonowego. s a

Nie zagłębiając się w diagnostykę i leczenie złamań miednicy należy podkreślić, że na pierwszy plan u większości naszych pacjentów wysuwała się diagnostyka i leczenie obrażeń współistniejących ze złamaniem miednicy. Te właśnie współistniejące obrażenia były w chwili przyjęcia do Kliniki najbardziej widoczne i zazwyczaj powodowały ciężki stan pacjenta. Dotyczyły one niemal we wszystkich przypadkach narządu ruchu przyjmując postać złamań, głębokich ran, ‚krwiaków i stłuczeń.

Poniżej przedstawiono charakterystyczne obrazy radiologiczne uszkodzeń układu moczowego w przypadkach złamania miednicy. Cystografia w przypadku złamania miednicy z przerwaniem cewki moczowej u chłopca 9-letniego (ryc. 12, 13). Widoczne wylewanie się kontrastu do przestrzeni międzypowięziowych dna miednicy. Cystografia u dziew-

Leave a Reply