Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Złamania trzonów

Niestabilne są: 1) wszystkie złamania na skutek urazu bezpośredniego, z uszko-dzeniem łuków i wyrostków stawowych i zwykle więzadła podłużnego, czasem międzykolcowego, a nawet żółtego cechuje je duża skłonność do przemieszczeń wtórnych 2) złamania kompresyjne trzonów pod wpływem mechanizmu zgięcio- wego z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków, albo z przerwaniem więzadła żółtego i więzadła międzykolcowego 3) złamanie wyprostne z uszkodzeniem wyrostków stawowych albo łuków 4) złamania ze zwichnięciem wyrostków stawowych. Złamania tej grupy są albo powikłane uciskiem bądź uszkodzeniem rdzenia, albo grożą przemieszczeniem kręgów i wtórnym uszkodzeniem rdzenia.

Złamania trzonów występują najczęściej w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Zależnie od mechanizmu urazu dzielimy te złamania na zgięciowe i wyprostne. Najczęstsze są złamania zgięciowe. W wyniku gwałtownego zgięcia dochodzi do zgniecenia trzonu, który przybiera kształt trapezu lub klina, czasem z odłamaniem brzeżnego klinowatego fragmentu kostnego. Uraz zgniata również krążek międzykręgo- wy, czasem przerywa obrąbek włóknisty i powoduje wypadnięcie jądra miażdżys- tego, zwężenie kanału kręgowego i ucisk rdzenia w odcinku piersiowym i szyjnym, a ogona końskiego w lędźwiowym. Charakterystycznymi objawami złamań lcom- presyjnych oprócz typowych wywiadów (upadek z wysokości na pośladki lub na głowę), miejscowej i udzielonej bolesności, nasilającej się w czasie zginania, jest małe kątowe zgięcie linii wyrostków kolczystych ku tyłowi.

Złamania kręgów wyprostne zdarzają się rzadziej, zwykle wskutek upadku lub

Złamanie górnych kręgów szyjnych jest najczęściej wynikiem urazu pośredniego np. głowy. W zależności od kierunku działania urazu (osiowy, przedni, tylny) wystąpi również komponent mechanizmu zgięciowego, wyprostnego lub innego (skrętny, boczny). Rzadziej do złamań dochodzi po urazie bezpośrednim karku.

Złamanie kręgu szczytowego polega najczęściej na pęknięciu i częściowym prze-mieszczeniu na boki łuków lub części bocznych. Najważniejszym z objawów jest ból nasilający się przy próbach ruchów obrotowych, bolesność miejscowa na ucisk i udzielona na nacisk głowy. Do porażeń zwykle nie dochodzi. Natomiast uszkodzenie przebiegającej w sąsiedztwie tętnicy kręgowej może doprowadzić do nagłego zejścia śmiertelnego.

Podobne objawy występują po złamaniu II kręgu szyjnego, gdzie może ponadto dojść do złamania zęba kręgu obrotowego lub przerwania więzadła poprzecznego. Bardzo często tego rodzaju uszkodzenia stwierdza się w gośćcu pierwotnie przewlekłym i zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa ze względu na osłabienie lub uszkodzenie tkanek przez ziarninę gośćcową.

Leave a Reply