Zjawisko indukcji

Wzrostowi ilości cząsteczek P-galaktozydazy z chwilą wprowadzenia laktozy do środowiska hodowlanego towarzyszy, a właściwie wyprzedza, wzrost ilości informacyjnego RNA dla P-galaktozydazy. Podczas maksy-malnej syntezy P-galaktozydazy w komórce znajduje się zwykle około 30-50 cząsteczek informacyjnego RNA dla enzymu, przy zahamowaniu syntezy enzymu występuje zaledwie kilka cząsteczek mRNA.

Zjawisko indukcji (3-galaktozydazy i odpowiedniego mRNA przed-stawiono na ryc. 9. Powiązanie mechanizmów kontroli szybkości syntezy białka z aparatem genetycznym zostało wyjaśnione w pracach Jacoba i Monoda.

Leave a Reply