Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Zasady regulacji aktywności

Zasady regulacji aktywności wyżej zorganizowanych komórek za-proponowali w 1968 r. J. Britten i E. H. Davidson. Proponują oni model aparatu genetycznego i jego regulatorów składający się z 5 podstawo wych elementów. Aby uniknąć nieporozumień wynikłych z przekładu, obok terminów polskich podano oryginalne nazwy w języku angielskim.

Podobnie jak Jacob i Monod, autorzy teorii nazywają genem elemen-tarny odcinek DNA pełniący zarówno czynność regulacyjną, jak i wy-kazujący zdolność do transkrypcji informacji genetycznej.

Leave a Reply