Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Zapasy ATP w komórce

Znając liczbę cząsteczek syntetyzowanych na sekundę oraz liczbę cząsteczek ATP potrzebną dla biosyntezy jednej cząsteczki różnych składników komórkowych, można wyliczyć ogólne zużycie ATP w ciągu sekundy dla wszystkich biosyntez u E. coli. Z wyliczenia wynika, że około 2,5 X 106 cząsteczek ATP jest zużywanych na sekundę, podczas gdy w całej komórce jest tylko 106 ATP. Cały ten zapas wystarcza wobec tego na prowadzenie biosyntez w komórce przez około V2 sekundy. Widocznie przemiana ATP jest bardzo szybka, dużo szybsza niż przemiana składników komórki o większej cząsteczce.

Podsumowanie. Energia, którą komórka wykorzystuje do biosyntez, jest kierowana z ATP na inne nukleozydotrójfosforany. Te nukleotydy oraz ATP służą do aktywacji określonych związków prostych, z których są budowane makrocząsteczki. Do biosyntezy DNA energia płynie przez nukleotydy dezoksyrybozowe. Komórka przeznacza główną część energii biosyntez na budowę białek. Całkowity zapas energii ATP wystarcza komórce E.coli zaledwie na prowadzenie syntez przez V2 sek.

Leave a Reply