Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Zakres niniejszego opracowania

PG wywierają efekty raczej jako czynniki miejscowe, związane z meta-bolizmem danego rodzaju tkanek, ale znane są fakty przenikania do krwiobiegu i wywierania efektu PG nawet na odległe od miejsca ich syntezy tkanki i narządy. Wobec tej ostatniej możliwości nabiera zna-czenia określenie PG jako wszechobecnych i potencjalnych hormonów.

Zakres niniejszego opracowania uniemożliwia szczegółowy opis efektów fizjologicznych i klinicznych powodowanych przez PG. Stąd efekty kliniczne niektórych prostaglandyn przedstawiono w tab. 5, a możliwości ich stosowania w praktyce klinicznej w tab. 6.

Leave a Reply