Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Zagrożenie życia

Zagrożenie życia powstaje wtedy, gdy dochodzi do wstrząsu krwotocznego (hipowolemicznego). Jego cechami są: przyspieszenie tętna powyżej 140/min. spadek ciśnienia tętniczego poniżej 80-70 mm Hg, pobudzenie ruchowe, a często również splątanie psychiczne. Bladość jest najmniej pewnym objawem, gdyż towarzyszyć może urazowi jako zjawisko spowodowane nagłym wyrzuceniem adrenaliny do krwi, poza tym istnieją cery blade. Większe znaczenie ma bladość warg, błony śluzowej jamy ustnej i spojówek.

Na miejscu wypadku przystępuje się tylko do zatrzymania krwotoku zewnętrznego. Krwawienie wewnętrzne, np. do jamy brzusznej, do jamy opłucnej lub do mięśni

– 1 tkanek można opanować tylko operacyjnie.

Sposób zatrzymania krwotoku zewnętrznego stanowi częste źródło błędów po-pełnianych nawet przez personel wykwalifikowany. Do szpitala trafiają często pacjenci z prowizoryczną „opaską uciskową”, której dopiero usunięcie powoduje natychmiastowe ustanie krwawienia! Dobrze założona opaska uciskowa to zawsze gruby bandaż z opatrunkiem, umocowany na ranie. Opatrunek taki zatrzyma każde krwawienie. Jednocześnie usuwa on poważne źródło niebezpieczeństw, jakie pociągnąć może za sobą „krępulec” i inne rodzaje opasek uciskowych (porażenie, martwica z niedokrwienia). Niewłaściwe założenie opaski uciskowej może poza

Opatrzenie rany. Głównym celem pierwszego opatrunku jest zabezpieczenie rany przed zakażeniem, a następnie przed krwotokiem. Na miejscu wypadku nie myje się ani nie dezynfekuje skóry.

Leave a Reply