Wirusy onkogenne

O wysokim wskaźniku samorzutnych białaczek noszą wirusa białaczki już na etapie rozwoju zarodkowego, a otrzymały go od ojca lub matki. Mimo tak wczesnego zakażenia białaczki ujawniają się w stosunkowo późnym wieku.

Wirusy onkogenne przenoszone „pionowo” muszą istnieć w postaci zinaktywowanej, zamaskowanej. Mogą być przekazywane przez kilka pokoleń bez wywołania jakichkolwiek objawów chorobowych, będąc niepatogenne dla swych nosicieli. W pewnych przypadkach jednak, sprowokowane nie znanymi, lecz zapewne różnymi, czynnikami aktywu-jącymi, dotychczas zamaskowany wirus zmienia się w groźną postać pa-togenną – powoduje gwałtowną proliferację komórek prowadząc do powstania białaczek lub innych nowotworów złośliwych.

Na szczęście w większości przypadków onkogenny wirus nie zostaje zaktywowany. Osobnicy z nowotworami stanowią stosunkowo niewielki odsetek tych, którzy są nosicielami czynnika tej choroby.

Leave a Reply