Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Wiotkość pacjenta

Wiotkość pacjenta. Zatrzymanie krążenia powoduje przerwanie ukr- wienia ośrodkowego układu nerwowego, a to z kolei jest przyczyną zniesienia napięcia wszystkich mięśni prążkowanych. Całkowite zwiotczenie zarówno mięśni tułowia i kończyn, jak i mięśni żuchwy (co jest szczególnie ważne dla podjęcia sztucznej wentylacji), jest nieodłączną cechą zatrzymania krążenia. Inaczej mówiąc, utrzymanie napięcia mięśni (np. żuchwy) dowodzi istnienia czynności serca.

Pośredni masaż serca. Wykonuje się go bezpośrednio po stwierdzeniu zatrzymania akcji serca. Masaż pośredni polega na uciskaniu serca pomiędzy przednią powierzchnią kręgów piersiowych a tylną ścianą mostka.

Ratowanego umieszcza się na twardym podłożu, możliwie nisko. Miękkie lub sprężynujące podłoże uniemożliwia skuteczny ucisk, dlatego chorego leżącego w łóżku należy ułożyć na podłodze. Wszystkie względy schodzą tu na plan drugi wobec istniejącego zagrożenia życia.

Stojąc lub klęcząc z boku ofiary ratownik układa jedną dłoń na dolnej i/3 mostka, drugą rękę na krzyż na wierzchu pierwszej. Ma ona maksymalnie zwiększać siłę ucisku (ryc. 145). Następnie wyprostowanymi w łokciach rękami wykonuje się krótkie energiczne pchnięcia, których zadaniem jest obniżenie poziomu mostka

około 3,5-4 cm i uciśnięcie w ten sposób serca. Pchnięcia te wykonuje się w tempie około 70-80 na minutę.

Gdy ratownik jest jeden, po każdych 8 pchnięciach wykonuje on 2 wdmuchnięcia do płuc ratowanego. Gdy jest dwóch ratowników, jeden wykonuje oddychanie, drugi natomiast masaż, przy czym 1 oddech przypada na około 5 uciśnięć mostka.

– 1 nie tracić bezcennego czasu na szukanie pomocy. Dopiero powrót oddychania i krążenia lub gdy ratownikiem jest lekarz – stwierdzenie zgonu pozwala na przerwanie akcji ratowniczej. Jedynym pewnym dowodem skuteczności masażu jest wyczuwanie tętna w dużych tętnicach. Odpowiada to ciśnieniu skurczowemu rzędu 60-80 mm Hg, a więc zapewniającemu należytą perfuzję ważnych dla życia narządów, przede wszystkim mózgu.

Leave a Reply