We wszystkich przypadkach allele H-2b

We wszystkich przypadkach allele H-2b nadawały względną oporność na choroby nowotworowe, allele H-2a związane były z wrażliwością.

Genetyczne podejście do białaczek mysich jest drogą do wyjaśnienia białaczek samorzutnych u ludzi. Ustalono wiele podobieństw pomiędzy systemem ludzkich antygenów leukocytarnych (system HL-A) a systemem H-2 u myszy.

Leave a Reply