Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

W transformowanych onkogennymi wirusami DNA

-7 komórki szyszynki chomika wykazują nadal aktywność enzymu zwią-zanego z produkcją melaniny – transferazy hydroksyindolowej. Akty-wność ta jest nawet nieco większa niż w komórkach rodzicielskich, ale jest to zapewne wynikiem selekcji.

W transformowanych onkogennymi wirusami DNA komórkach pojawia się nowy antygen, wykrywalny w jądrze i w cytoplazmie, tzw. antygen T (Tumor Antigen). Antygen ten produkowany jest nawet wtedy, gdy synteza infekcyjnego wirusa w komórce ustaje. Należy podkreślić,

że antygen T nie jest ani antygenem, ani częścią antygenu wirusowego. Antygen T jest odpowiedzialny za rozpoznawanie komórki transformowanej jako obcej.

One Response to “W transformowanych onkogennymi wirusami DNA”

Leave a Reply