Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

W trakcie przenoszenia wirusa

W przyrodzie istnieje wiele przykładów „pionowego” przenoszenia czynników patogennych. Wirus mozaiki tytoniowej przenoszony jest przez nasiona lub bulwy, bakteriofagi mogą być przenoszone na kolejne pokolenia lizogennych bakterii w postaci zinaktywowanej, ale uaktywnione zdolne są zniszczyć komórkę gospodarza.

Według teorii „pionowego” przenoszenia, rozwiniętej dalej przez Huebnera, niektóre, a może większość, wirusów onkogennych przenoszone są z pokolenia na pokolenie przez komórki rozrodcze. Można założyć, że pewne wirusy onkogenne byłyby przenoszone jako integralna część komórek rozrodczych, podobnie jak bakteriofag w szczepach lizo- genicznych bakterii. Inną możliwością jest, że plemniki lub jajo mogą nabywać wirusy onkogenne podczas przechodzenia przez zakażone drogi płciowe ojca lub matki. Dalej, można sobie także wyobrazić, że zakażenie wirusami onkogennymi może wystąpić po zapłodnieniu w macicy. Przenoszenie wirusów onkogennych z mlekiem karmiących matek lub przez zakażenie kontaktowe od rodziców na noworodki także mieściłoby się w.tej kategorii przenoszenia. Według Grossa i Huebnera każdy przypadek nowotworu byłby powiązany z innym przypadkiem nowotworu wywołanego przez ten sam przenoszony wirus.

W trakcie przenoszenia wirusa zakażony nosiciel byłby zdrowy, mimo że rozprzestrzenia schorzenie. Dla przykładu: myszy AKR lub C53

Leave a Reply