W świetle wyżej przedstawionego poglądu

W świetle wyżej przedstawionego poglądu trudno wytłumaczyć efekty podania ekdysonu ssakom. Hormon ten podany szczurowi stymuluje powstawanie i intensywną syntezę dopakarboksylazy, enzymu charakte- rystycznego dla owadów! Możliwe jest więc także, że ekdyson, poza wpływem na przebieg transkrypcji, wpływa również na proces translacji.

Leave a Reply