W cyklu kwasu cytrynowego

-4. W cyklu kwasu cytrynowego są utleniane 2 grupy octanowe. Przy jednym obrocie cyklu transportowane są łańcuchem oddechowym 4 pary elektronów, powstają więc 4X3 ATP = 12 ATP, a po dwu obrotach cyklu powstaje 2X 12 ATP = 24 ATP.

Po dodaniu liczby cząsteczek ATP 1-4 otrzymuje się 38 ATP uzyska-nych ze spalenia jednej cząsteczki glukozy. Wobec tego co najmniej 38X7000

-100X ~686 0Q^= 39%, a w warunkach panujących w komórce prawdo-podobnie ponad 60% energii zostaje zatrzymane. Jest to więc niezmiernie wydajny proces.

Leave a Reply