Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Uszkodzenie jamy brzusznej

Analizując obrażenia z uszkodzeniem jamy brzusznej, której było 73 (ryc. 3), należy zaznaczyć, że podobnie jak w grupie poprzedniej w większości przypadków współistniało uszkodzenie głowy (48 przyp.), znacznie rzadziej kończyny dolnej (30 przyp.), klatki piersiowej (17 przyp.) i kończyny górnej (16 przyp.).

Obrażenia kończyny górnej w 96 przypadkach stanowiły składnik obrażeń wielomiejscowych i wielonarządowych (ryc. 4). U tych pacjentów najczęściej współistniało uszkodzenie głowy (76 przyp.), znacznie rzadziej kończyny dolnej (30 przyp.), klatki piersiowej (18 przyp.) oraz jamy brzusznej (16 przyp.) i drugiej kończyny górnej (15 przyp.).

Dzieci mające uszkodzenia kończyny dolnej zajmowały w naszym materiale drugie miejsce ze względu na liczbę przypadków (143 przyp.) (ryc. 5). Spośród nich, aż 116 doznało jednocześnie uszkodzenia głowy. Znacznie rzadziej współistniało obrażenie jamy brzusznej (30 przyp.), kończyny górnej (30 przyp.) i klatki piersiowej (28 przyp.) oraz najrzadziej drugiej kończyny dolnej (16 przyp.).

U naszych pacjentów z obrażeniami wielonarządowymi i wielomiej- scowymi w 244 przypadkach uszkodzeniu uległ narząd ruchu zajmując

Obrażenia centralnego układu nerwowego zajmowały drugie miejsce w naszym materiale ze względu na liczebność (110 przyp.) (ryc. 7). Zazwyczaj towarzyszyły im uszkodzenia narządu ruchu (90 przyp.). W nielicznych przypadkach stwierdziliśmy jednocześnie uszkodzenia nerek (18 przyp.) i płuc (7 przyp.). Sporadycznie współistniały obrażenia narządu wzroku (3 przyp.), jamy ustnej (2 przyp.), wątroby (2 przyp.), jelit (2 przyp.) i śledziony (1 przyp.).

Wśród 29 dzieci z uszkodzeniem nerek (ryc. 8), które wykryto w analizowanym materiale, w jednakowej liczbie przypadków stwierdziliśmy obrażenia centralnego układu nerwowego oraz narządu ruchu (po 18 przyp.). Uszkodzenia jelit, płuc, śledziony i wątroby współistniały znacznie rzadziej (po 3 przyp). Tylko u jednego pacjenta stwierdziliśmy uszkodzenie narządu wzroku.

Leave a Reply