Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Układ biosyntezy białka

-7) regulować tempo syntezy enzymu przez układ biosyntezy białka w komórce zagadnienie to zostanie szerzej omówione w innym miejscu,

-8) punktem uchwytu hormonów może być mitochondrium, gdzie od-bywa się synteza związków wysokoenergetycznych niezbędnych do pra-widłowego przebiegu reakcji enzymatycznych,

-9) przeprowadzać nieaktywne postaci enzymu w postać aktywną, 10) kontrolować aktywność enzymu poprzez regulację allosteryczną..

Leave a Reply