U dorosłych po 30-40 roku życia – skoliza

U dorosłych po 30-40 roku życia występują w kręgach narastające zmiany zwyrodnieniowe, największe po stronie wklęsłej. Ucisk zniekształconych (poszerzonych, obniżonych) wyrostków stawowych i sąsiednich odcinków trzonów kręgów na korzenie nerwowe przebiegające w zwężających się otworach międzykręgowych może wywoływać bóle. Po stronie wypukłej korzenie nerwowe mogą być również uciskane przez wypuklający się krążek międzykręgowy. Najwyraźniejsze i najdotkliwsze dolegliwości umiejscawiają się na szczytach skrzywienia. Zmiany te pojawiają się’ tym wcześniej, im większe jest skrzywienie, im większa jest podatność tkanki kostnej na zniekształcenia i im większe osłabienie mięśni. Dlatego również u dorosłych, zwłaszcza prowadzących spokojny, nieruchliwy tryb życia, przeprowadza się usprawnianie lecznicze połączone z fizykoterapią oraz ćwiczenia kondycyjne i poleca się uprawianie dyscyplin sportowych wybiórczo wzmacniających mięś-nie grzbietu i brzucha. Należą do nich przede wszystkim narty i sporty wodne, a zwłaszcza pływanie.

Bez względu na postać skoliozy chory musi unikać ciężkiej pracy, wymagającej dźwigania i narażającej na wstrząsy (np. traktorzysta), gdyż może to przyspieszyć pojawienie się zmian zwyrodnieniowych i powikłań.

Chorzy ze skoliozą piersiową dużego stopnia mają obniżone siły życiowe i około 50 roku życia są już zwykle niezdolni do pracy. W tym wieku często zdarzają się powikłania (np. zapalenie płuc, obrzęk płuc, niewydolność krążenia) trudne do zwalczania.

Wadą wrodzoną nazywamy zaburzenia budowy i funkcji narządu powstałe w wyniku nieprawidłowości rozwojowych, głównie w okresie embriogenezy.

Przyczyny wad wrodzonych mogą być różnorodne. W zależności od patomechanizmów ich powstawania możemy wyodrębnić dwie grupy: 1) wady endogenne, wynikające z przekazania potomstwu wadliwych informacji genowych w komórkach rozrodczych rodziców, 2) wady egzogenne, kształtujące się w następstwie szkodliwego działania czynników zewnętrznych na rozwijający się zarodek i płód.

Leave a Reply