Trudne do znalezienia larwy

Wykrywanie. Bardzo trudne do znalezienia są larwy często występują w ciemnych, wilgotnych miejscach obfitujących w odpady pochodzenia organicznego, którymi się żywią. Owady dorosłe kryją się w ciemnych, wilgotnych miejscach, kątach zaniedbanych mieszkań, norach zwierząt.

Zwalczanie. Wskazane jest używanie na noc moskitier, np. przeciwkomaro- wych, lecz ze względu na duże oczka należy je impregnować repelentami sypialnie powinny być umieszczane na piętrze mieszkania oraz pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich należy często wietrzyć, a szpary w ścianach i sufitach likwidować. Stadia młodociane zwalcza się usuwając sterty kamieni, śmieci, odpady, nawóz itp. z pobliża domów i pomieszczeń dla zwierząt, a także nory drobnych ssaków dziko żyjących. Miejsca te można też opryskiwać insektycydami, np. malationem. W mieszkaniach można stosować pyretroidy, jak przy zwalczaniu Anopheles macu- lipennis. Odczyn skórny leczy się jak w przypadku pokłucia przez pluskwiaki.

Leave a Reply