Tropomiozyna

Aktynę izolowano w dwu postaciach: monomeru o kształcie kulistym masie cząsteczkowej 70 000, nazywanego aktyną G, oraz długiej, nitko-watej aktyny F, powstającej przez polimeryzację aktyny G w obecności ATP. Aktyna F ma kształt dwu sznurów korali skręconych wokół siebie (ryc. 15), taki sam jak miofilamenty cienkie uzyskane przez mechaniczne rozbicie włókienek mięśniowych.

Tropomiozyna jest białkiem o wydłużonym kształcie i o masie czą-steczkowej 50 000 do 150 000. Występuje ona w obrębie miofiłamentów cienkich i błony granicznej Z, gdzie tworzy zwykle kompleks z białkiem mającym duże powinowactwo do jonów wapniowych – troponiną.

Leave a Reply