Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Transport przez błony

Przekonano się, że dla erytrocytów ssaków przeniesieniu trzech jonów Na+ z komórki do środowiska towarzyszy przeniesienie dwu jonów K+ do komórki, czyli w naszym wzorze Ą – 3 oraz m = 2. Kołem w środku błony oznaczono opisane przejściowe formy enzymu.

Podsumowanie. Transport przez błony może odbywać się spontanicznie i wtedy nazywamy to przenikaniem, albo prowadzi do zagęszczania substancji i wymaga dostarczenia energii. Ten drugi proces nazywamy transportem aktywnym. Przenikanie ułatwiają nośniki, które mają po-winowactwo do substancji transportowanej i łatwo dyfundują w obrębie błony. Przyjmuje się, że transport aktywny wiąże się z aktywnością enzymu ATP-azy, który w błonie działa kierunkowo. Układ taki może przez błonę transportować jony Na+ i K+. *

Leave a Reply