Transformacja kurzych fibroblastów

Transformacja kurzych fibroblastów pod wpływem wirusa mięsaka Rousa polega na tworzeniu się ognisk proliferacji, składających się ze zmienionych morfologicznie komórek.

Transformacja może wystąpić wtedy, gdy większość wprowadzonych do środowiska komórkowego cząstek wirusa jest uszkodzona albo zmu-towana, lub też gdy cząstki wirusa odpowiedzialne za wywoływanie efektów cytopatogennych są w mniejszości.

Zdolność wirusów do wywołania transformacji komórek in vitro można wzmóc stosując naświetlanie promieniami UV lub wprowadzając do środowiska komórkowego bardzo małe dawki wirusa.

Leave a Reply