Transformacja komórek pod wpływem wirusów

Wiadomo, że zakaźne cząstki wirusa nie zawsze doprowadzają do śmierci gospodarza. Na przykład komórki fibroblastyczne, zakażone wirusem krowianki, zwykle zostają zniszczone i w miejscu martwych komórek tworzą się puste przestrzenie, zwane łysinkami (plaque). Ilość powstałych łysinek jest wprost proporcjonalna do ilości zakaźnych cząsteczek wprowadzonych do danej hodowli.

W pewnym jednak odsetku komórek na brzegach łysinek zaobserwo-wać można procesy reparacyjne – komórki powiększają się, zaokrąglają i dzielą, dając początek nowej populacji, morfologicznie różniącej się od hodowli wyjściowej. Proces przekształcania się komórek pod wpływem wirusów nazywamy transformacją.

Leave a Reply