Transformacja jest cechą dziedziczną

Transformacja jest cechą dziedziczną, tzn. pokolenie komórek tran-sformowanych jest również zmienione. Zmiana morfologii komórek tran-sformowanych nie jest ani jedyną, ani najistotniejszą zmianą, choć naj-łatwiejszą do uchwycenia (rye. 1, 2). 

Komórki transformowane cechuje spaczony charakter wzrostu, mani-festujący się utratą zahamowania kontaktowego (patrz rozdz. II). Innymi słowy, charakter wzrostu komórek transformowanych in vitro przypomina wzrost komórek nowotworowych.

Zwykle tempo wzrostu komórek transformowanych jest szybsze niż komórek wyjściowych, a synteza DNA jest wzmożona. Komórki tran-sformowane, w przeciwieństwie do linii wyjściowych dają się wielokrotnie pasażować (przenosić do innego naczynia hodowlanego w celu kontynuacji wzrostu) i zwykle można z nich wyprowadzić tzw. linie ciągłe.

Leave a Reply