Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Testosteron

Testosteron. Efekt testosteronu na kastrowane samce jest identyczny z analogicznym efektem estrogenów. U szczurów kastrowanych komórki pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego tracą jąderka, zanika w nich ergastoplazma. Po leczeniu testosteronem w obu narządach pojawiają się ponownie jąderka, zwiększa się ilość ergastoplazmy. Dochodzi do „ożywienia” biochemicznego komórek pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego. Manifestuje się to syntezą szeregu enzymów.

Podawanie testosteronu inicjuje syntezę 3 rodzajów RNA: informa-cyjnego, rybosomalnego oraz przenośnikowego. Hormony tarczycy. Szczególną rolę hormony te spełniają u płazów, gdzie odpowiadają za metamorfozę osobniczą. Z badań biochemicznych wiadomo, że chromatyna z komórek wątrobowych po podaniu tyroksy- ny staje się o 50% wydatniejszą matrycą dla syntezy polimerazy RNA.

U ssaków działanie hormonów tarczycy na przebieg procesów bio-syntezy białek badano na zwierzętach po usunięciu tarczycy. U zwierząt tych pojedyncza dawka trójjodotyroniny wzmaga syntezę mRNA o 50% już po około 10 godzinach, rybosomalnego RNA po 25 godzinach. Pojawienie się enzymów indukowanych podaniem trójjodotyroniny obserwowano po około 30 godzinach.

Leave a Reply