Teoria genetycznej kontroli metabolizmu Jacoba i !Vlonoda

Jacob i Monod uważają, że za jakość i ilość produkowanych przez komórkę białek, w tym i enzymów, odpowiadają dwa rodzaje genów. O jakości produkowanego białka mają decydować geny strukturalne, a o jego ilości geny regulatorowe.

Geny strukturalne są poszczególnymi segmentami DNA. Produktem genu strukturalnego jest informacyjny RNA, który powstaje w wyniku transkrypcji. Informacyjny RNA po opuszczeniu jądra komórkowego zo-staje odczytany w rybosomach i powstają odpowiednie cząsteczki białka. Po odtworzeniu kilku cząsteczek białka mRNA ulega uszkodzeniu lub unieczynnieniu . Pełna definicja genu strukturalnego brzmi:

Jest to odcinek DNA odpowiedzialny za syntezę mRNA, co w konsekwencji oznacza syntezę jednego, kompletnego łańcucha polipeptydo- wego.

Leave a Reply