Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Szczelina stawu

Szczelina stawu pojawia się około 3-10 tygodnia życia płodowego. 12-14- tygodniowy płód może wykonywać już pierwsze ruchy kończynami. W pierwszej fazie rozwoju kończyny ustawione są w płaszczyźnie strzałkowej prostopadle do tułowia, następnie wykonują obrót wewnętrzny (torsja uda). Zjawisko to może odgrywać istotną rolę w patologii stawu biodrowego. Pierwotnie ukształtowany staw przypomina czynnościowo staw dorosłego. Na skutek szybkiego rozwoju płodu oraz nacisku elastycznych ścian kończyny dolne przybierają pozycję zgięciową podobną jak u czworonoga, w której znajdują się aż do chwili porodu. Przodo- skręcenie szyjki kości udowej od wartości zerowych wzrasta w 4-5 miesiącu, wynosi u płodu płci męskiej około 28°, żeńskiej – 32°. Wartość kąta trzonowo-szyjkowego wzrasta, a panewka staje się płytka. Zjawisko to jest następstwem zgięciowo-od- wiedzeniowego ustawienia kończyn w końcowych okresach ciąży.

W chwili porodu staw biodrowy ma wszystkie cechy stawu czworonoga i nie jest przygotowany do pozycji wyprostnej. W miarę dalszego rozwoju i kształtowania

Leave a Reply