Synteza łańcucha białkowego

Jako pierwsza w syntetyzowanym łańcuchu polipeptydowym przy-łączona zostaje formylometionina. Miejsce przyłączenia kompleksu tRNA-formylometionina do mRNA nosi nazwę kompleksu startującego. Następny aminokwas, dostarczony przez tRNA wiąże się swoją grupą NH2 Z grupą COOH formylometioniny, przy udziale specjalnego enzymu polimerazy aminokwasów. Powstaje wiązanie peptydowe i uwolniony zostaje tRNA formylometioniny. Powstały dwupeptyd jest związany estrowo z tRNA drugiego aminokwasu. Z udziałem związku wysokoenergetycznego GTP fragment tRNA z przyłączonym dwupeptydem łą- czy się z tzw. miejscem donatorowym na podjednostce 50S rybosomu, miejsce receptorowe na podjednostce 30S uwalnia się i kolejny kodon jest w stanie przyłączyć następny tRNA z aminokwasem.

Synteza łańcucha białkowego przerywa się w momencie dojścia do miejsca receptorowego kodonu nonsensownego, tj. takiego, który nie koduje żadnego aminokwasu. Wtedy następuje uwolnienie łańcucha pe- ptydowego z rybosomu.

Leave a Reply