Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Synteza genu in vitro

Polimeraza R-DNA może syntetyzować DNA komplementarne do RNA nawet bardzo odległych gatunków. I tak „odwrotna transkryptaza” wirusa mieloblastozy ptaskiej (AMV) jest w stanie wyprodukować cząsteczkę DNA komplementarną do RNA wirusa bakteryjnego czy wirusa mięsaka Maloney. Fakty te bardzo ciekawie wykorzystano do syntezy in vitro genów ludzkich białek.

Kocian i wsp. wyszli mianowicie z założenia, że dostarczając czystą informację zakodowaną na mRNA można in vitro zsyntetyzować przy użyciu polimerazy R-DNA materiał genetyczny, czyli po prostu DNA komplementarne do informacyjnego RNA. W tym celu wyizolowali z polirybosomów komórek ludzkich informacyjny RNA (mRNA) dla globulin. Ten typ mRNA był bowiem najlepiej, z biochemicznego punktu widzenia, poznanym kwasem informacyjnym. Oczyszczone mRNA w obecności odwrotnej transkryptazy (polimerazy R-DNA wyizolowanej z onkogennych wirusów AMV było matrycą, na której odbywała się synteza komplementarnego DNA, czyli genu. Metodą hybrydyzacji mRNA z nowo powstałym DNA wykazano, że kopiowanie było całkowite.

Leave a Reply