Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Sygnał regulujący

-2. Niezrozumiały dla genomu sygnał zewnętrzny zostaje zamieniony na sygnał regulujący czynność genów produkujących. Sygnałem regulującym jest synteza odpowiedniego rodzaju aktywującego RNA.

-3. Sygnał regulujący zostaje przeniesiony do genu receptorowego, który nie był wrażliwy na działanie sygnału zewnętrznego. 4. Aktywacja genu receptorowego jest niezbędna dla rozpoczęcia transkrypcji przez geny produkujące.

-5. Możliwość produkcji kilku rodzajów aktywującego RNA przez jeden gen integrujący lub wrażliwość genu receptorowego na kilka rodzajów aktywującego RNA pozwala na integrację czynności całego aparatu genetycznego jądra komórkowego w zależności od aktualnego stanu czynnościowego lub zróżnicowania komórki.

Leave a Reply