Stymulacja syntezy DNA

Stymulacja syntezy DNA komórkowego wywołana jest uaktywnieniem lub indukcją systemów enzymów komórkowych, odpowiedzialnych za syntezę komórkowego DNA. Udowodniono bowiem, że onkogenne wirusy typu DNA – polyoma, SV40, adenowirusy, aktywują syntetazę dezoksytymidylową i kinazę clezoksytymidylową oraz indukują redu- ktazę dwuhydrofolianową.

Efekt stymulacyjny zależy od dawki wprowadzonego wirusa oraz od stanu czynnościowego komórek w momencie ich zakażenia. Tak np. wirus polyoma stymuluje syntezę DNA tych komórek, które w momencie zakażenia znajdowały się poza fazą S.

Zmiany chromosomalne. Wirusy mogą wywołać różnego rodzaju uszkodzenia w aparacie chromosomalnym: przełamania, pęknięcia, endo- reduplikację, pulweryzację, zmiany ploidalności. Badania kariologiczne szeregu linii komórkowych, poddanych działaniu wirusów onkogennych, nie doprowadziły do ujawnienia jakichś charakterystycznych uszkodzeń dla danego typu wirusa, innymi słowy – z charakteru zmian chromo- somalnych nie można wnosić o rodzaju wywołującego je wirusa. Do-datkową zresztą trudność interpretacyjną sprawiają zmiany w garniturze chromosomalnym, związane z samymi warunkami hodowli, nasilające się z wiekiem hodowli oraz liczbą pasaży.

Leave a Reply