Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Stymulacja syntezy DNA

Stymulacja syntezy DNA komórkowego wywołana jest uaktywnieniem lub indukcją systemów enzymów komórkowych, odpowiedzialnych za syntezę komórkowego DNA. Udowodniono bowiem, że onkogenne wirusy typu DNA – polyoma, SV40, adenowirusy, aktywują syntetazę dezoksytymidylową i kinazę clezoksytymidylową oraz indukują redu- ktazę dwuhydrofolianową.

Efekt stymulacyjny zależy od dawki wprowadzonego wirusa oraz od stanu czynnościowego komórek w momencie ich zakażenia. Tak np. wirus polyoma stymuluje syntezę DNA tych komórek, które w momencie zakażenia znajdowały się poza fazą S.

Zmiany chromosomalne. Wirusy mogą wywołać różnego rodzaju uszkodzenia w aparacie chromosomalnym: przełamania, pęknięcia, endo- reduplikację, pulweryzację, zmiany ploidalności. Badania kariologiczne szeregu linii komórkowych, poddanych działaniu wirusów onkogennych, nie doprowadziły do ujawnienia jakichś charakterystycznych uszkodzeń dla danego typu wirusa, innymi słowy – z charakteru zmian chromo- somalnych nie można wnosić o rodzaju wywołującego je wirusa. Do-datkową zresztą trudność interpretacyjną sprawiają zmiany w garniturze chromosomalnym, związane z samymi warunkami hodowli, nasilające się z wiekiem hodowli oraz liczbą pasaży.

Leave a Reply