Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Środowisko zewnętrzne

Powszechność zarażania większych skupisk dzieci wynika z właściwości biolo-gicznych jaj owsika, które strzepywane z pościeli na podłogę i przedmioty codziennego użytku w stanie lekko podsuszonym zachowują zdolność do inwazji przez kilka tygodni. Lepka substancja pokrywająca świeże jaja traci cechy czepne, a podeschnięte jaja z łatwością unoszone są ruchami powietrza nawet na przedmioty, których nie dotyka ręka żywiciela. Jest oczywiste, że nawyk wkładania do ust palców, ołówków, obgryzanie paznokci potęgują szanse zarażenia. W toku typowego rozwoju owsika z połkniętego jaja wylęga się w jelicie cienkim larwa rabditopodob- na, mająca ok. 150 |im długości, wędruje do jelita grubego i po trzykrotnym linieniu przekształca się w dojrzałego osobnika. Po odbytej kopulacji los samców nie jest bliżej poznany, samice natomiast żyją 4-12 tyg., co jest równoznaczne z okresem dojrzewania.

Podczas badań w łódzkich przedszkolach przekonaliśmy się, że z wysokim od-setkiem zarażeń owsikiem dzieci wiąże się duża częstość inwazji tego nicienia u personelu istnieje wysoka zbieżność (oceniona miernikiem Kendalla) między eks- tensywnością zarażenia w określonym przedszkolu a panującymi tam warunkami sa- nitarno-higieniczny mi.

Leave a Reply