Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

SKÓRA I BŁONY ŚLUZOWE

Badanie na obecność owsików: Materiał do badania pobiera się z powierzchni skóry okolicy odbytu, na której samice owsika składają jaja. Próby znalezienia jaj w kale są zazwyczaj bezowocne. Materiał trzeba zeskrobać ze skóry, najlepiej rano, przed podmyciem, stosując metodę wycieru wg NIH lub metodę przylepca celofanowego. W metodzie NIH używa się szklanej pałeczki o długości ok. 10 cm i grubości

0,4 cm, owiniętej na jednym końcu kawałkiem celofanu o wymiarach 3 x 1,5 cm, który przymocowuje się do pałeczki gumką (ryc. 2.2). Celofan przed pobraniem materiału trzeba zwilżyć wodą. W czasie pobierania materiału jedną ręką rozchyla się pośladki badanej osoby, natomiast drugą ujmuje się przygotowaną uprzednio pałeczkę i wyciera starannie okolice odbytu, po czym wstawia się pałeczkę do probówki i zamyka korkiem. W czasie badania celofan trzeba zdjąć, wyprostować, nasączyć wodą lub 0,1 N NaOH i po umieszczeniu między dwoma szkiełkami podstawowymi oglądać pod mikroskopem.

Leave a Reply