Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Siły nacisku działające na odcinek lędźwiowy

Siły nacisku działające na odcinek lędźwiowy kręgosłupa znacznie się zwiększają z powodu użycia mechanizmu dźwigni, czyli własnych rąk, gdyż te wraz z tułowiem tworzą długie ramię dźwigni. Masa podnoszonego ciężaru zostaje zrównoważona skurczem m. prostownika grzebietu, działającego po drugiej stronie na bardzo krótkim ramieniu dźwigni. Stosunek przedniego ramienia dźwigni do ramienia tylnego wynosi 10:1! W przypadku podnoszenia ciężaru o masie 45 kg może być on zrównoważony skurczem mięśni grzbietu o wartości aż 675 kg! Na krążek międzykręgowy działa wówczas siła ponad Y41. W przypadku podnoszenia ciężaru o masie 90 kg na krążek międzykręgowy LJ-SJ działa nacisk 11 (należy pamiętać, że maksymalna wytrzymałość pojedynczych kręgów lędźwiowych jest bardzo duża, ale nie przekracza 900 kg).

Badania Frankego i Wolfa wykazały występowanie w odcinku L..-S, sportowców znacznych zmian obciążeń kręgosłupa, w zależności od pozycji ciała. Przykładowo w pozycji stojącej wyprostnej zawodnika o masie ciała 105 kg, wzroście 195 cm, trzymającego na piersiach sztangę o masie 150 kg obciążenie odcinka Ls-Sj wynosi 220 kg. W przypadku pochylenia tułowia ku przodowi pod kątem 30° naciski te osiągają wartość aż 990 kg, w związku z przesunięciem środka

Z powodu różnych ramion dźwigni prostownik grzbietu musi użyć siły wielokrotnie większej

– 13,6 kg, 2 – masa podnoszonego ciężaru – 90 kg, 3 – masa tułowia – 23,5 kg, 4 – podpierające działanie tłoczni brzusznej – 82,5 kg,

– 5 – obciążenie 5 krążka międzykręgowego – 672,6 kg, 6 – napięcie mięśni 652,5 kg. c – szkodliwe działanie zwiększonej objętości jamy brzusznej. ciężkości i wydłużeniem ramienia siły. Trzeba dodać, że siła ta rozkłada się na dwie składowe, z których jedna działa równolegle do powierzchni stawowej kości krzyżowej, druga zaś prostopadle, np. przy nachyleniu podstawy kości krzyżowej pod kątem 52° składowe te wynoszą 348 i 509 kG. Wynika z tego, że połączenie lędźwiowo-krzyżowe jest poddawane bardzo znacznym naciskom, przy czym jedna z sił zmierza do zsunięcia do przodu 5 kręgu lędźwiowego z kości krzyżowej.

Leave a Reply