Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Schemat syntezy DNA komórkowego, definicja genu

Nim przystąpimy do omówienia replikacji wirusów, przypomnijmy pokrótce, jak działa mechanizm przekazywania zapisu informacji genetycznej.

Materiałem genetycznym dla wszystkich organizmów jądrzastych, ba-kterii i większości wirusów jest kwas dezoksyrybonukleinowy. Cząsteczka DNA występuje w postaci dwóch spiralnych nici, połączonych ze sobą wiązaniami wodorowymi, składających się z czterech zasad: adeniny,, guaniny, cytozyny i tyminy. Adenina może tworzyć wiązania wodorowe z komplementarnym nukleotydem zawierającym tyminę a guanina może^ tworzyć wiązanie wodorowe tylko z cytozyną, innymi słowy kolejność ułożenia zasad (mówimy o sekwencji zasad) w jednej nici DNA jest ściśle uzależniona od sekwencji zasad drugiej nici.

Leave a Reply