Schemat syntezy DNA komórkowego, definicja genu

Nim przystąpimy do omówienia replikacji wirusów, przypomnijmy pokrótce, jak działa mechanizm przekazywania zapisu informacji genetycznej.

Materiałem genetycznym dla wszystkich organizmów jądrzastych, ba-kterii i większości wirusów jest kwas dezoksyrybonukleinowy. Cząsteczka DNA występuje w postaci dwóch spiralnych nici, połączonych ze sobą wiązaniami wodorowymi, składających się z czterech zasad: adeniny,, guaniny, cytozyny i tyminy. Adenina może tworzyć wiązania wodorowe z komplementarnym nukleotydem zawierającym tyminę a guanina może^ tworzyć wiązanie wodorowe tylko z cytozyną, innymi słowy kolejność ułożenia zasad (mówimy o sekwencji zasad) w jednej nici DNA jest ściśle uzależniona od sekwencji zasad drugiej nici.

Leave a Reply