Samica składa jaja

Samica składa jaja, zwane popularnie gnidami, na ubraniu, wzdłuż szwów bielizny (wesz odzieżowa) lub na włosach głowy (wesz głowowa). Jaja są przyczepione, w charakterystycznej pozycji, wydzieliną gruczołu cementowego, która jest trudno rozpuszczalna w wodzie. Jajo jest owalne, zaopatrzone w wieczko (operculum) z ko-morami mikropylamymi (ryc. 5.13), spełniającymi funkcje wentylacyjne.

W optymalnej temperaturze (28°-30°C) okres rozwoju zarodka trwa około ty-godnia w przypadku, gdy jaja znajdują się w niższej temperaturze (ok. 25°C) – nieco dłużej. Samica składa 7-10 jaj dziennie w ciągu życia do 300. W rozwoju osobniczym wesz ma 3 stadia nimfalne. Są one podobne do postaci dorosłych (przeobrażenie niezupełne) i także żywią się krwią. Cały cykl pozazarodkowy trwa w optymalnych warunkach ok. 16 dni. Przy temp. 32° C samice już nie mogą składać jaj, a przy 40°C wszy przestają się żywić i opuszczają żywiciela (zjawisko o dużym znaczeniu epidemiologicznym). W temp. 5°C giną po kilku dniach.

Poza człowiekiem wesz nie może przebywać dłużej niż kilka dni. Wszy towarzyszą ludziom w złych warunkach higienicznych.

Znaczenie w medycynie. We wszawicy głowy (pediculosis capitiś) z ranek od ukłucia wszy sączy się płyn surowiczy, który może sklejać włosy. Pojawia się również charakterystyczny rumień na karku. Świąd i pieczenie wywołane ukłuciami wszy, które towarzyszą również wszawicy odzieżowej (pediculosis vestimenti), zmuszają do drapania się, co prowadzi do zranień skóry i wtórnych zakażeń bakteryjnych. Powstałe wykwity skórne mogą także ulec wtórnemu zakażeniu, mogą również wystąpić objawy alergiczne.

Leave a Reply