Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Samica składa jaja

Samica składa jaja, zwane popularnie gnidami, na ubraniu, wzdłuż szwów bielizny (wesz odzieżowa) lub na włosach głowy (wesz głowowa). Jaja są przyczepione, w charakterystycznej pozycji, wydzieliną gruczołu cementowego, która jest trudno rozpuszczalna w wodzie. Jajo jest owalne, zaopatrzone w wieczko (operculum) z ko-morami mikropylamymi (ryc. 5.13), spełniającymi funkcje wentylacyjne.

W optymalnej temperaturze (28°-30°C) okres rozwoju zarodka trwa około ty-godnia w przypadku, gdy jaja znajdują się w niższej temperaturze (ok. 25°C) – nieco dłużej. Samica składa 7-10 jaj dziennie w ciągu życia do 300. W rozwoju osobniczym wesz ma 3 stadia nimfalne. Są one podobne do postaci dorosłych (przeobrażenie niezupełne) i także żywią się krwią. Cały cykl pozazarodkowy trwa w optymalnych warunkach ok. 16 dni. Przy temp. 32° C samice już nie mogą składać jaj, a przy 40°C wszy przestają się żywić i opuszczają żywiciela (zjawisko o dużym znaczeniu epidemiologicznym). W temp. 5°C giną po kilku dniach.

Poza człowiekiem wesz nie może przebywać dłużej niż kilka dni. Wszy towarzyszą ludziom w złych warunkach higienicznych.

Znaczenie w medycynie. We wszawicy głowy (pediculosis capitiś) z ranek od ukłucia wszy sączy się płyn surowiczy, który może sklejać włosy. Pojawia się również charakterystyczny rumień na karku. Świąd i pieczenie wywołane ukłuciami wszy, które towarzyszą również wszawicy odzieżowej (pediculosis vestimenti), zmuszają do drapania się, co prowadzi do zranień skóry i wtórnych zakażeń bakteryjnych. Powstałe wykwity skórne mogą także ulec wtórnemu zakażeniu, mogą również wystąpić objawy alergiczne.

Leave a Reply