Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Ruch komórki

Kurczliwość jest ogólną cechą biologiczną i odznaczają się nią prawie wszystkie komórki. Leukocyty i fibroblasty wykonują ruchy dzięki skur-czom powierzchni komórki, a pod koniec podziału podobny mechanizm powoduje przewężenie się cytoplazmy komórki macierzystej. Przecięty akson komórki nerwowej rośnie do otaczających tkanek, wykonując ruchy amebowate. Podczas rozwoju zarodkowego całe grupy komórek wykonują ruchy prowadzące do utworzenia tkanek i narządów. Pewne komórki specjalizują się jednak w czynnościach ruchowych i budują złożone aparaty ruchowe: witki, rzęski, miofibryle. Specjalny aparat ruchowy dla przesuwania chromosomów – wrzeciono mitotyczne, jest budowany podczas mitozy. Nasz opis ograniczymy do przykładu mięśni poprzecznie prążkowanych.

Budowa włókna mięśniowego. Na początku musimy przypomnieć budowę mięśnia poprzecznie prążko-wanego. Mięsień składa się z komórek o kształcie długich włókien – włókien mięśniowych. Włókno mięśniowe najczęściej ma średnicę od 10 do 100 M-m i może biec bez przerw przez całą długość mięśnia. Cyto- plazma komórki mięśniowej otacza wiele jąder komórkowych. Mitochondria oraz siateczka śródplazmatyczna gładka są stałymi składnikami komórkowymi.

Charakterystyczną strukturą we włóknach poprzecznie prążkowanych są miofibryle, czyli włókienka mięśniowe. Na przekroju mają one średnicę’ od 1 do 3 M-m i można w nich wyróżnić odcinki o różnej budowie. One to nadają włóknu poprzeczne prążkowanie. Budowę prąż-

Leave a Reply