Rozpoznanie pęknięcia śledziony

Rozpoznanie pęknięcia śledziony może nastręczać wiele ‚trudności. Dużą wartość ma wywiad dokładnie zebrany od chorego, jego opiekunów lub świadków wypadku oraz badanie fizykalne. Uraz brzucha, klatki piersiowej oraz tak zwane ogólne potłuczenie zobowiązują lekarza do poszukiwania objawów uszkodzenia śledziony. Objawy krwotoku wewnętrznego, wolnego płynu w jamie otrzewnowej, bolesność powłok w okolicy śledziony oraz ból promieniujący ku okolicy nadobojczykowej lewej są najczęstszymi oznakami pęknięcia śledziony. Jednak nie zawsze one wy-stępują i często związane są z uszkodzeniem innych narządów. Wymienione przez niektórych autorów trzy fazy choroby tj.: bezpośredni wstrząs pourazowy, przejściowa poprawa stanu pacjenta i ponowny wstrząs krwotoczny są wskazaniem do operacji.

Wśród objawów obrażeń wielonarządowych i wielomiejscowych objawy uszkodzenia śledziony są niekiedy nieuchwytne i powodują ‚trudności diagnostyczne. Obrażeniom wielomiejscowym i wielonarządowym z uszkodzeniem śledziony należy poświęcić szczególną uwagę i wzmóc postępowanie rozpoznawczo-lecznicze, gdyż przeważnie one doprowadzają do zejścia śmiertelnego.

Leave a Reply