Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Rola hormonów w regulacji metabolizmu komórki

Ostatnie lata znacznie rozszerzyły zakres wiedzy na temat roli hormonów oraz mechanizmu ich wpływu na metabolizm komórki. Między innymi został wyjaśniony wpływ hormonów na przebieg biosyntezy białek w komórce oraz na regulowanie aktywności enzymów.

Większość hormonów wpływa zarówno na: genom komórki docelowej, jak i na aktywność układów enzymatycznych komórki. Wpływ hormonów na genom komórki polega na przyśpieszeniu i zin-tensyfikowaniu przebiegu transkrypcji RNA w komórkach zróżnicowanych, a w komórkach różnicujących się polega na . inicjowaniu transkrypcji RNA dla syntezy nowych rodzajów białek i enzymów. Z tych powodów wpływ hormonu na genom komórki można nazwać wpływem jakościowym.

Działanie hormonów na komórkę polega na przyspieszaniu przebiegu translacji lub wzmaganiu aktywności już istniejących enzymów.

Leave a Reply