Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Replikacja onkogennych wirusów DNA

Synteza wirusów DNA nie odbiega w zasadzie od syntezy DNA i białka w komórkach jądrzastych. Wirusowe DNA służy jako matryca zarówno dla własnej replikacji, jak też dla wytworzenia swoistego mRNA, informującego o syntezie białek wirusowych. Wykorzystywane są przy tym komórkowe kwasy rybonukleinowe – przenośnikowe (tRNA) i rybo- somalne (rRNA), gdyż wirusy nie zawierają informacji genetycznej dla syntezy tych kwasów. Oprócz informacji o syntezie białka wirusowego, stanowiącego otoczkę, kwasy nukleinowe wirusów są nosicielami informacji o syntezie niektórych enzymów, np. ułatwiających wydostanie się wirusa z wnętrza komórki.

Zaangażowanie komórkowych systemów syntezy białka dla celów namnażania białek wirusowych powoduje ustanie syntez białek komórki, w tym białek niezbędnych dla podtrzymywania jej procesów życiowych, i w konsekwencji śmierć gospodarza.

Leave a Reply