Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Przystosowywania się stawu do pozycji wyprostowanej

Ogólnym założeniem postępowania leczniczego jest przedłużenie okresu przystosowywania się stawu do pozycji wyprostowanej. Można to osiągnąć przez przywrócenie ustawienia kończyny zbliżonego do ustawienia płodowego, by zapewnić zwartość stawu.

Leczenie rozpoczyna Się bezpośrednio po urodzeniu dziecka, zalecając matce stosowanie szerokich pieluszek celem utrzymywania nóżek w odwiedzeniu i zgięciu. Szerokie ustawienie ud powinno być przestrzegane przy wszystkich czynnościach związanych z pielęgnowaniem dziecka (noszenie, karmienie, kąpiel). Nóżki nie po winny być skrępowane żadnymi „becikami”, aby dziecko mogło swobodnie się po-ruszać. U dzieci po 6 tygodniu życia zalecamy stopniowo coraz dłuższe układanie na brzuszku (tym ułożeniem zwalcza się patologiczną antetorsję).

Jeżeli cechy dysplazji utrzymują się lub matka zgłasza się z dzieckiem później, stosujemy po 3 miesiącu jedno z wielu polecanych urządzeń utrzymujących kończyny dolne w zgięciu i odwiedzeniu.

Leave a Reply