Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Przypadek sprzed 21 lat

Przypadek sprzed 21 lat – leczony poza naszym oddziałem: u dziewczynki doszło do złamania di Monteggia ze złuszczeniem dalszej nasady kości promieniowej oraz złamaniem szyjki główki kości promieniowej (ryc. 4). Wynik odległy – uzyskano wadliwy zrost w zakresie złamań (ryc. 5). Wydaje się, że dziecko powinno być leczone operacyjnie wg planu:

– 1) nastawienie i zespolenie kości łokciowej płytką metalową, bądź śródszpikowo gwoździem Rush’a,

– 2) nastawienie główki kości promieniowej i ufiksowanie drutem Kirschnera wraz z rekonstrukcją aparatu więzadłowego,

– 3) nastawienie złuszczonej nasady kości promieniowej i unieruchomienie.

Z przedstawionego materiału wynika dużo interwencji chirurgicznych. To postępowanie spowodowane było specyfiką powyższych złamań. Normalnie w traumatologii dziecięcej leczenia operacyjnego unikamy. Nasze spostrzeżenia odnośnie złamań wielomiejscowych podaliśmy na podstawie doświadczenia własnego, zdając sobie sprawę, że ścisłe kryteria nie są możliwe do określenia, a jedynie zasadniczy schemat postępowania.

Z Oddziału Chirurgii Dziecięcej ZOZ – Wołomin Ordynator: lek. med. Janina Bogdańska

Prawidłowe i skuteczne leczniczo rozpoznanie mnogich obrażeń ciała nie jest łatwe. Zachodzi potrzeba różnicowania jakości obrażeń wśród objawów niewydolności oddechowej, utraty krwi i wstrząsu urazowego. Ważnym elementem rozpoznania obrażeń jest wnikliwa analiza mechanizmu urazu i nieprzeoczenia nieraz nawet bardzo dyskretnych objawów. Na potwierdzenie tego przedstawimy przypadek 6-letniego chłopca R. J. (Nr. h. choroby: 9032 (1089).

Leave a Reply