Przyczyny występowania aberracji chromosomalnych

Przyczyny występowania aberracji chromosomalnych pod wpływem wirusów są nie znane, wydają się one być rezultatem zaburzeń systemów enzymów lizosomalnych, bezpośredniego wpływu wirusów na syntezę DNA lub na organizatory jąderka, zaburzenia syntezy histonów lub zaburzenia rytmu syntezy DNA.

Zmiany w kariotypie wywołane wirusami nie są jednak przyczyną zmian nowotworowych, lecz raczej ich skutkiem lub zmianami towarzy-szącymi. W wielu przypadkach transformowane heteroploidalne linie ko-mórkowe przez okres kilku lat nie ujawniały swych właściwości guzo- twórczych.

Leave a Reply