Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Przy innym źródle węgla w pożywce

Przy innym źródle węgla w pożywce (3-galaktozydazy są śladowe. Oznacza to, że wprowadzenie substratu do pożywki, który penetruje do komórki, powoduje wzrost ilości enzymu odpowiedzialnego za utylizację substratu. Substrat taki nazywa się induktorem, a enzymy wrażliwe na ich działanie – enzymami induktorowymi. Przy badaniu wielu enzymów indukowanych okazało się regułą, że wrażliwe na działanie induklorów są enzymy kataboliczne. Istnieje sytuacja odwrotna. Każda z rosnących komórek E. coli ma komplet enzymów syntetyzujących 20 endogennych aminokwasów. Z chwilą dodania do pożywki jakiegoś aminokwasu, jak to było przed-stawione na przykładzie tryptofanu na str. 242, ustaje natychmiast endo-genna synteza danego aminokwasu. Z jednej strony jest to wynik inhibicji allosterycznej, z drugiej strony bardzo szybko dochodzi do redukcji ilości danego enzymu w komórce. Po pewnym czasie enzymu tego w ko-

mórce praktycznie nie wykrywa się. Enzymy ulegające ilościowej redukcji w obecności swojego produktu końcowego nazywa się enzymami wrażliwymi na represję, a produkt końcowy, który prowadzi do zmniejszenia ilości enzymu, nazywamy korepresorem.

Leave a Reply