Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Przenoszenie chorób nowotworowych

Liczba guzów, które mogą być przenoszone na innych osobników za pomocą bezkomórkowych wyciągów systematycznie wzrasta i obecnie wydaje się, że przy stosowaniu właściwych warunków doświadczalnych większość guzów badanych zwierząt da się przenieść tą drogą. Jest bardzo prawdopodobne, że wywołane onkogennymi wirusami nowotwory kurcząt, myszy, szczurów, chomików i innych gatunków zasadniczo nie różnią się swym pochodzeniem od nowotworów występujących u ludzi. Jeśli to założenie jest prawdziwe, to wszystkie nowotwory i białaczki, łącznie z ludzkimi, mogą być wywołane wirusami onkogennymi. Przyczynkiem do takiego ujęcia niech będzie fakt znalezienia w komórkach ludzkiej białaczki RNA o identycznych właściwościach do RNA wirusa białaczki mysiej.

Wirusowa teoria nowotworów zyskuje coraz powszechniejszą aprobatę. Jak wspomniano, wyizolowano wiele wirusów z komórek nowotworowych – wirusa białaczki mysiej, wirusa nowotworu przyusznicy (.polyoma), który jako wirus latentny nie wywołuje żadnych objawów u myszy, ale u chomika wykazuje olbrzymią potencję onkotwórczą,, prowadząc do powstania licznych nowotworów.

Podobnie latentne wirusy grupy SV40 i adeno u gospodarzy natural-nych są niepatogenne, przeniesione na inne gatunki zwierząt są wysoce onkogenne. Niezbicie udowodniono wirusowe pochodzenie większości nowotworów złośliwych, włączając białaczki, u chomików, myszy, szczurów i innych gatunków. Uwzględniwszy, że różne raki, mięsaki, białaczki i pochodne im nowotwory u ludzi są pod względem morfologicznym i przebiegu klinicznego bardzo podobne do obserwowanych u niższych gatunków, wydaje się logiczne, że reprezentują one te same choroby i że także wywołane są wirusami onkogennymi.

Leave a Reply