Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Przebieg leczenia u dziecka

Dalszy przebieg leczenia bez powikłań, dziecko opuściło szpital w 16 dobie leczenia w stanie dobrym. Zespół powyższych objawów nazywany jest zespołem Perthesa. Objawy występują w wyniku przesunięcia pod wpływem wzmożonego ciśnienia na klatkę piersiową, a także jamę brzuszną, krwi z serca i żył klatki piersiowej do układu żyły głównej górnej. Układ ten nie posiada dostatecznej zapory zastawkowej. Drobne naczynia pękając, dają rozległe wynaczynienia do tkanek. Przypadki o tak dramatycznym przebiegu należą do rzadkości.

Drugi przypadek, który chemy przedstawić, to chłopiec lat 9 S. P. (Nr. h. ch: 4799 (559), który czepiając się wozu konnego został wciągnięty między deski boczne a koło wozu. Przywieziony do izby przyjęć karetką „R” we wstrząsie. Badaniem przedmiotowym stwierdzono -bardzo liczne głębokie zniszczenie tkanek miękkich okolicy krzyżowo-lędź- wiowej oraz uda prawego z bardzo dużym krwiakiem na jego przedniej powierzchni. Brzuch badaniem klinicznym bez oporów patologicznych, tkliwy w całym podbrzuszu. Wykonane zdjęcia rtg. pozwoliły stwierdzić złamanie prawej kości łonowej i kułszowej w okolicy spojenia łonowego bez przemieszczenia odłamów.

Po 4 godzinach obserwacji, z powodu narastania objawów otrzewnowych, zdecydowano wykonać laparatomię. Stwierdzono ropowicze zapalenie wyrostka robaczkowego. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Długi, bo aż 50-dniowy pobyt chłopca, spowodowany był leczeniem ubytków i uszkodzeń skóry w w.w. miejscach.

Jak dowiedzieliśmy się później w rozmowie z chłopcem, czepiał się wozu konnego, ponieważ tak bardzo bolał go brzuch, że droga, którą miał pokonać wracając ze szkoły do domu, wydała mu się z!byt daleka.

Z Oddziału Chirurgii Dziecięcej ZOZ Wołomin Ordynator: lek. med. Janina Bogdańska

Urazy wielonarządowe u dzieci są w większości wynikiem wypadków komunikacyjnych lub spowodowanych przez maszyny rolnicze. Wypadki kolejowe powodujące zawsze rozległe uszkodzenia ciała są u dzieci znacznie rzadszą przyczyną okaleczeń niż u dorosłych.

W Oddziale Chirurgii Dziecięcej ZOZ Wołomin w okresie 6 lat od 1976 r. do 1982 r. leczonych było 1748 dzieci z powodu urazów, w tym z urazami wielonarządowymi – 23. Najczęściej były to urazy: głowy i kończyn dolnych – 10, brzucha i kończyn dolnych – 4, klatki piersiowej i kończyn górnych – 5 i narządów jamy brzusznej – 4.

Wśród 23 przypadków urazów wielonarządowych zdarzył się tylko 1 zgon. Przypadek ten ze względu na dramatyczny przebieg pozwolę sobie przedstawić. Przyczyną jego był właśnie wypadek kolejowy.

Leave a Reply