Prostaglandyny

Prostaglandyny są grupą substancji chemicznych znanych od przeszło 40 lat* których rola w metabolizmie komórki została częściowo poznana i jest w dalszym ciągu intensywnie badana zwłaszcza w ostatnich latach. Ich rola zawarta jest w często stosowanych określeniach dla prostaglan- dyn – „wszechobecne mediatory komórkowe” lub „hormony omnipo- tencjalne”.

Termin „prostaglandyny” wiąże się z dość starym spostrzeżeniem stymulującym działaniu nasienia na skurcze mięśniówki macicy. Pro- staglandynami nazwano hipotetyczne czynniki znajdujące się w nasieniu

-1 produkowane w prostacie. Obecnie wiadomo, że prostaglandyny wystę-pujące w nasieniu produkowane są w pęcherzykach nasiennych i nie jest to jedyne miejsce ich produkcji.

Leave a Reply