Kategoria Strony
Promocja Stron
    System reklamy Test
Promocja Stron

Procesy, w których komórka gromadzi energię

Dla zdobywania energii komórka posługuje się dwoma procesami: prze-mianą beztlenową, której przykładem może być glikoliza z kwasem pi- rogronowym przyjmującym elektrony, oraz oddychaniem, wymagającym tlenu jako końcowego akceptora elektronów. Tylko nieliczne organizmy wykorzystują wyłącznie jeden z tych procesów. Są nimi beztlenowce, np. Clostiidium perfringens i Clostiidium histolyticum, powodujące zgorzel gazową. Wśród komórek człowieka erytrocyty zyskują energię wyłącznie drogą glikolizy. Również leukocyty, płytki krwi oraz komórki części rdzennej nerek większość zapotrzebowania na energię pokrywają przemianą beztlenową. Najczęściej komórki wykorzystują oba te procesy równocześnie, co jednak nie wyklucza chwilowego korzystania z jednej tylko drogi. Niektóre komórki człowieka dobrze znoszą przebywanie w warunkach beztlenowych, np. chondrocyty i komórki mięśniowe, zwiększając wtedy zużycie glukozy. Inne komórki, a wśród nich komórki nerwowe, są jednak bardzo wrażliwe na brak dowozu tlenu i szybko, już po kilku minutach, giną w warunkach beztlenowych.

Leave a Reply